הודעה לציבור הרחב-שינוי בשעות קבלת קהל

תאריך: 05/05/2019