​​​​​​​​​​​​​ברוכים הבאים

לאתר ההנדסי החדש של הוועדה המקומית לתכנון ובניה הגלבוע.

  • אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים בועדה בנושאי תכניות בנין עיר, רישוי-בנייה וישיבות הועדה, בשילוב יכולת צפיה במערכת מידע גיאוגרפית. 
  • כמו-כן יוצג מידע אודות הועדה, תפקידיה ונהליה.
    בשלב זה אין להשתמש במידע לצורך קבלת החלטות ו/או מתן מידע לציבור.
  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במקור. הועדה המקומית אינה אחראית לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם והנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי ברשות ו/או ברשומות הרשמיות של מ"י.  

 

 

חדשות ועדכונים