תיקון 101

תושבים יקרים,

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:
* הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות
* הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
* פטור מהיתר ו/או תכנית
* רישוי מקוון ומכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים  - לחץ/י כאן

 

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ -1 אוגוסט 2014.
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:

* חוק התכנון והבניה
* תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
* הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
* חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית
 

מצ"ב קישור לפרסום בתקנון התכנון והבניה -  קובץ תקנות
הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים - לחץ/י כאן
כתובת המייל למשלוח טופס חתום וסרוק הינה: ptor@hagilboa.org.il

תיקון 101