רישוי ופיקוח על הבניה

כאן תוכלו לקבל מידע על ישיבות הועדה לתכנון ובניה, וכן מידע על תיקי בניה קיימים ממוחשבים הקשורים 
במרחב התכנון של הוועדה המקומית הגלבוע. 
 
אנא בחר/י נושא מהתפריט על מנת להתחיל חיפוש אודות המידע ההנדסי.

רישוי ופיקוח על הבניה