תקנות

  
קובץ התקנות 7682
קובץ התקנות 7836
קובץ התקנות 7976
דברי הסבר לתיקון תקנות הפטור 270318
תקנות