עובד נוריו"ר הוועדה04-6533200050-5664665oved@hagilboa.org.il
איתן ענברממלא מקום  מהנדס המועצה04-6533237אחת לשבוע בימי שניengineer@hagilboa.org.il
יוסי עמרעוזר מהנדס המועצה04-6533277yosi@hagilboa.org.il
אורלי יעקבמזכירת מהנדס המועצה ואישורי רישום בטאבו04-6533252orly@hagilboa.org.il
אביב בארימתכנן המועצה04-6533253aviv@hagilboa.org.il
אורלי שטיינרבודקת תב"ע04-6533226orly_st@hagilboa.org.il
נרי בן ארימידענית04-6533297neri@hagilboa.org.il
מוראד זועביבודק היתרים04-6533256morad@hagilboa.org.il
נטאשה צ'וסחהבודקת היתרים04-6533379natasha@hagilboa.org.il
דורון כלבבודקת היתרים03-6533393doron@hagilboa.org.il
עמי בן חמומנהל תפעול הוועדה04-6533250ami@hagilboa.org.il
מיקי יוסףמנהל מחלקת פקוח ורישוי עסקים04-6533372050-8640619miki@hagilboa.org.il
מחמוד דאוד זועבימפקח הועדה04-6533230050-8640620daud@hagilboa.org.il
ליאת אסרףמזכירת פיקוח ורישוי עסקים04-6533273liat@hagilboa.org.il