שעות קבלת קהל

שעות קבלת קהל בוועדה המקומית (מזכירות הועדה, מח' תכנון, מח' רישוי בניה, פיקוח ורישוי עסקים)

בימים שני, שלישי, רביעי בין השעות: 10:30 – 14:30

 יום א' וה'- אין קבלת קהל

שעות קבלת קהל