ספר טלפונים

פרטי התקשרות כללים:

טלפון רב קווי 04-6533252
פקס:  04-6533373
כתובת: מ.א. הגלבוע,  ועדה מקומית הגלבוע, ד"נ הגלבוע 1894400

  
  
  
  
  
עובד נוריו"ר הוועדה04-6533200050-5664665oved@hagilboa.org.il
משה ענתבימהנדס המועצה ומהנדס הועדה04-6533237moshe_an@hagilboa.org.il
יוסי עמרעוזר מהנדס המועצה04-6533277yosi@hagilboa.org.il
אורלי יעקבמזכירת מהנדס המועצה04-6533355orly@hagilboa.org.il
אביב בארימתכנן המועצה04-6533253aviv@hagilboa.org.il
אורלי שטיינרבודקת תב"ע04-6533226orly_st@hagilboa.org.il
נרי בן ארימידענית04-6533297neri@hagilboa.org.il
ימית חייקבודקת תוכניות04-6533393yamit@hagilboa.org.il
מוראד זועביבודק תוכניות04-6533256morad@hagilboa.org.il
נטאשה צ'וסחהבודקת תוכניות 04-6533379natasha@hagilboa.org.il
עמי בן חמומנהל תפעול הוועדה04-6533250ami@hagilboa.org.il
מיקי יוסףמנהל מחלקת פקוח ורישוי עסקים04-6533372050-8640619miki@hagilboa.org.il
מחמוד דאוד זועבימפקח הועדה04-6533230050-8640620daud@hagilboa.org.il
ליאת אסרףמזכירת פיקוח ורישוי עסקים04-6533273liat@hagilboa.org.il
אמירה בכנרמזכירת הוועדה וטאבו04-6533252amira@hgilboa.org.il

 

 

 

 

ספר טלפונים